ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

 

TEMEL EĞİTİMLER
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP Temel Eğitimi
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitimi
ISO 15189 Tıbbi Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitimi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Temel Eğitimi

İÇ TETKİK EĞİTİMLERİ
ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP İç Tetkik Eğitimi
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı İç Tetkik Eğitimi

BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP Baş Denetçi Eğitimi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Baş Denetçi Eğitimi

TEKNİK EĞİTİMLER
İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
Proses Yönetimi Etkileşimleri&İyileştirme Teknikleri Eğitimi
Dokümantasyon, Hedef Ve Süreç Yönetimi Eğitimi

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
Liderlik Motivasyon Eğitimi
Stratejik Yönetim Eğitimi
Müşteri İlişkileri Ve İletişim Eğitimi
Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

 

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri