ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU gereği; 

Tüm işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği sağlanması ve mevcut şartların iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesi gibi hususların işveren tarafından sağlanması zorunlu kılınmıştır. 

Bu yasa gereği işveren; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınmasından organizasyondan, gerekli araç-gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesinden sorumludur.

Teknik ve çok tehlikeli sınıfta yer alan çalışanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Sağlık raporu iş yeri ve güvenlik biriminden veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli iş yeri hekiminden alınır.

Buna göre yasa ile getirilen iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma veya dışarıdan hizmet alma yükümlülüğü;

·       50 ve üzeri çalışanı olan ve çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 30 Aralık 2012 tarihi,

·       50’den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 30 Haziran 2013 tarihi,

·       50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlar.

Ayrıca yasa gereği yasanın yürürlüğe girdiği 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren Tüm işyerlerinde Risk Analizinin ve Acil Eylem Planı gibi çalışmaların yaptırılması zorunlu kılınmıştır. İş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işyerine: görevlendirmediği her bir kişi için idari para cezası uygulanacaktır.  

Size bu kanun hakkında yapılacak işlemleri bilgi olarak sunuyoruz.

Öncelikle yapılacak olan bu işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının takibi ve bilgisinde olacaktır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte firmaların,

a-) Risk analizi, kontrol, ölçüm, araştırma
b-) İşyeri güvenliği eğitimi
c-) İşyeri hekimliği 
d-) İşyeri uzmanı raporları

uygulamalarını yapmaları zorunlu hale gelmiştir, aksi taktir de ekte bulunan 6331 sayılı kanunun 26. Maddesine ( İdari Para Cezaları ve Uygulanması ) göre tespit halinde cezaya maruz kalacaklardır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yukarıda maddelerde yazılı olan işlemlerin hangi aralıklar ve nasıl uygulanması konusunda işyeri Güvenlik Uzmanlarını görevlendirmiştir. Bu kişi ve kurumlar firmalara gerekli bilgi ve belgeleri yapılan araştırma, bilgilendirme, eğitme, sonunda raporlar halinde sunmaktadır. Bir örnekleri de yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmektedir. Firmaların bu işlemlerini bakanlık;

1-) Az Tehlikeli
2-) Tehlikeli
3-) Çok Tehlikeli


Risk sınıflarında bulunan firmalar olarak belirlemiş, risk sınıfları ise firmaların NACE KODU (Faaliyet Kodlarına) göre belirlemiştir.

Bu konuda İNTEGRAL KALİTE DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ güçlü kadrosu ve kendilerine ait çözüm ortakları ile firmanız için gerekli olan işlemleri anahtar teslim olarak yapmaktadır. Firmanızın İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili daha iyi çalışma şartlarına uymasını sağlayıp, geleceğe dair daha güçlü bir işletme olmanız için gerekli bilgi ve eğitimi vererek güven dolu, pozitif bir işletme olarak yolunuza devam etmenizi sağlayacaktır.

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri