ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

 

ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardı küresel otomotiv endüstrisi için ISO
Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuş, Kuzey Amerikan QS–9000 Standardı ile Avrupa otomotiv standartları (Alman VDA 6.1, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi) sentezlenerek yeni bir standart olarak benimsenmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temeli üzerine kurulan ISO TS 16949 Otomotiv endüstrisi
tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturularak otomotiv sanayiye yönelik özel olarak hazırlanmış bir Kalite Yönetim Sistemi standardıdır.

Otomotiv sektöründe ve yan sanayisinde sürekli iyileştirilmeye dayanan, hataları önlemenin önemini vurgulayan, tedarik zincirindeki değişkenlikleri ve ziyanı azaltan temel kalite sistemlerinin geliştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Toplam Kalite Yönetiminin temel anlayışlarından biri olan hataları düzeltmek yerine hata yapmamak düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulan ISO TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi, meydana
gelebilecek her türlü hata sebeplerinin önceden araştırılması, bulunması ve bir daha oluşmayacak şekilde yok edilmesi amacını taşımaktadır.

Küresel otomotiv endüstrisi sürekli gelişimin yanı sıra ürün kalitesi, verimliliği ve rekabet gücü
konusunda dünyadaki en iyi firmalarla aynı düzeyde olunmasını gerektirir. Bu amacı gerçekleştirmek için pek çok otomotiv üreticisi, otomotiv sektöründeki tedarikçilerin ISO /TS 16949 Kalite Yönetimi standardında belirtilen, teknik kurallara uymasında ısrar eder.

Otomotiv sektöründe yer alan kuruluşlar, ISO TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde hataları meydana gelmeden önlemek, tedarik zincirindeki değişkenleri en aza indirmek, fire oranlarını
azaltmak, israftan kaçınmak ve kuruluş içi süreçlerde sürekli iyileşmeyi sağlamak gibi rekabet avantajı sağlayan ve kuruluşa katma değer katan bir yapılanmaya kolaylıkla geçebileceklerdir.

 

 

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri