ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

 

MARKA TESCİLİ
Marka; bir kuruluşun mal veya hizmetlerini bir başka kuruluşun mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka tescili; kuruluşların yaptığı yatırım ve emeklerin somut anlamda güvence altına alınması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında marka tescili iş dünyasında büyük bir önem kazanmıştır.

Marka Tescili ile, kuruluşların ürettiği mal veya hizmetlerin, hem başka firmaların ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt edilmesi sağlanacak, hem de kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından markaların haksız yere tescil edilmesi engellenmiş olacaktır.

PATENT TESCİLİ
Patent, bir buluş sahibinin, buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.

Patentli bir ürün, patent sahibinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılamaz. Patent, hak sahibine, belirli bir süre için, buluşunun başkalarınca üretilmesi, kullanılması, satımı ve ithalatını engelleme hakkını sağlar.

Patentler alındıkları ülkelerde hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi
durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı vermektedir.

 

 

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri