ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

 

ISO 15189 standardı, ISO 17025 ve ISO 9001:2000 Standartlarının Tıbbi Laboratuarlar için
düzenlenmesinden meydana gelmiştir. ISO 15189 'un temel amacı medikal laboratuarların
akreditasyonu, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

ISO 15189 tıbbi laboratuarlara özgü yeterlilik ve kalite koşullarını ortaya koymaktadır. Her ülkede bu alanda çalışan tüm profesyonel personelin tümü ya da bir kısmının faaliyetlerine göre uygulanabilen özel koşulların var olduğu kabul edilmektedir. Tıbbi laboratuar hizmetleri hasta bakımı için gereklidir.

ISO 15189 standardı, bu yüzden tüm hasta ve bu hastaların bakımından sorumlu klinik personelin gereksinimlerini karşılamak amacıyla uygulanmak zorundadır. Bu hizmetler isteklerin düzenlenmesi, kan bağışçısının hazırlanması, kan bağışçısının kimlik tanımlaması, örnek alma, taşıma, depolama, işlemden geçirme ve klinik örneklerin analizi ile birlikte, buna bağlı olarak doğrulama, sonuçların değerlendirilmesi, raporların hazırlanması ve öneriler ile bunlara ek olarak tıbbi laboratuar çalışmalarında güvenlik ve etik konularını içermektedir.

Sonuç olarak “Klinik Laboratuar Test İşlemleri ve Vücut Dışında kullanılan Test Sistemleri” ile ilgili tek başına bir standart olan “Medikal Laboratuarlar – Kalite ve Yeterlilik için Özel Gereksinimler” standardı ISO 15189, deney sonuçlarının kalitesini temin etmek, güvenirliğini sağlamak ve bu
kapsamda akredite olmak isteyen Tıbbi laboratuarlar için geliştirilmiştir.

 

 

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri