ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

HACCP/ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu

TL 9000 Telekomünikasyon Kalite Yönetim Sistemi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

AS/EN 9100 Havacılık Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

ISO 15189 Tıbbi Laboratuar Akreditasyonu

CE Markası

TSE Belgesi (Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi)

TSEK Markası (Kalite Uygunluk Belgesi)

HYB Belgesi (Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi)

Marka Tescili

Patent Tescili

 

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri