ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

 

ISO/IEC 17025, deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda
akredite olmak isteyen, laboratuarlar için geliştirilmiştir.Bir laboratuarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun anlaşılması için, uygulaması gereken genel şartları açıklayan uluslararası bir standarttır.

Standart, test ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren tüm kuruluşlar için uygulanabildiği gibi, laboratuarların kalite yönetsel ve teknik sistemlerinin geliştirilmesinde de kullanılmaktadır.

ISO/IEC 17025, bu yönüyle, laboratuarın doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmesi için uyması
gereken kuralları kapsamaktadır. Ancak bununla yetinmemekte, müşteri ihtiyacının doğru, zamanında ve tam olarak karşılanabilmesi için laboratuar hizmetini bütünüyle ele alarak müşteriye verilen hizmetin kalitesini de dikkate almaktadır.

ISO/IEC 17025, çalışma konusuna ve personel sayısına bakılmaksızın, her türlü deney ve
kalibrasyon laboratuarında uygulanabilmektedir. Sanayi işletmeleri, ISO 17025'in şartlarını karşılayarak nitelikli bir laboratuar yönetimi oluşturabilirler.

ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir. Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuarlar bu yönetim sistemini uygulayabilirler.

 

 

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri